19 ต.ค.60 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณ และพระราโชบายของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาระบบการศึกษา พัฒนาคุณภาพของครู และยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏให้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด อุปนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 
 
Gallery
   
0P7A6046.JPG
 
   
0P7A6045.JPG
 
   
0P7A6044.JPG
 
   
0P7A6043.JPG
 
   
0P7A6042.JPG
 
   
0P7A6041.JPG
 
   
0P7A6039.JPG
 
   
0P7A6038.JPG
 
   
0P7A6036.JPG
 
   
0P7A6035.JPG
 
   
0P7A6034.JPG
 
   
0P7A6033.JPG
 
   
0P7A6032.JPG
 
   
0P7A6031.JPG
 
   
0P7A6030.JPG
 
   
0P7A6029.JPG
 

แสดงทั้งหมด 97 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 16 หัวข้อ
[1][2][3][4][5][6][7]