12 ตุลาคม 2560 ครบรอบ ๑๒๕ ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ทุกวันที่ 12 ตุลาคม ของทุกปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของการพัฒนาในรอบแต่ละปีและส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วน ได้เห็นความสำคัญในความเป็นมาและภาคภูมิใจในความสำเร็จและก้าวหน้าของการพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกัน โดยมีดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมาทุกปี ในปี พ.ศ. 2560 นี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร จัดงานครบรอบการสถาปนา 125 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมาโดยมี ผศ ดร เดช บุญประจักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆของมหาวิทยาลัย อันได้แก่ พิธีสักการะพระพุทธเจ้าองค์ดำ พระอวโลกิเตศวร และเจ้าแม่กวนอิม พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 การถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงและพิธีตักบาตรพระสงฆ์บริเวณอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ พิธีบูชาพระพุทธบารมีปกปฐพีเฉลิมพระเกียรติ พิธีบวงสรวงพระพิเนศ พิธีสักการะท้าวมหาพรหม พระชัยมงคล และเจ้าที่ พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และพิธีถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป และร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในโอกาสได้รับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรเนื่องในวันครบรอบการสถาปนา 125 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ณ หอประชุมพิฆเนศวร
 
Gallery
   
0F1A8450.JPG
 
   
0F1A8449.JPG
 
   
0F1A8447.JPG
 
   
0F1A8446.JPG
 
   
0F1A8445.JPG
 
   
0F1A8444.JPG
 
   
0F1A8443.JPG
 
   
0F1A8442.JPG
 
   
0F1A8441.JPG
 
   
0F1A8440.JPG
 
   
0F1A8439.JPG
 
   
0F1A8438.JPG
 
   
0F1A8437.JPG
 
   
0F1A8432.JPG
 
   
0F1A8425.JPG
 
   
0F1A8423.JPG
 

แสดงทั้งหมด 229 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 16 หัวข้อ
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]