11 ต.ค. 60 การประชุมชี้แจงกรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ทีมคณะทำงานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษย์ฯ จัดประชุมชี้แจง กรอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ซึ่งได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี มรภ.พระนคร ผศ.ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใส มาเป็นประธานในการประชุมชี้แจง ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
 
Gallery
   
0P7A5949.JPG
 
   
0P7A5948.JPG
 
   
0P7A5947.JPG
 
   
0P7A5946.JPG
 
   
0P7A5945.JPG
 
   
0P7A5944.JPG
 
   
0P7A5943.JPG
 
   
0P7A5942.JPG
 
   
0P7A5941.JPG
 
   
0P7A5939.JPG
 
   
0P7A5936.JPG
 
   
0P7A5935.JPG
 
   
0P7A5934.JPG
 
   
0P7A5933.JPG
 
   
0P7A5930.JPG
 
   
0P7A5927.JPG
 

แสดงทั้งหมด 315 หัวข้อ / แสดงหน้าละ 16 หัวข้อ
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]